top of page

De SHE-Manager als mens...


Om effectief te zijn en veranderingen tot stand te brengen en de werkveiligheid verbeteren is het voor de veiligheidsprofessional en veiligheidsteams belangrijk vooral dicht bij je rol te blijven.


1. Focus op het werk - niet op de veiligheidsprocessen Veiligheidsprofessionals moeten geobsedeerd zijn door het werk van mensen. Als veiligheidsprofessional moet je focus liggen op het werk dat mensen uitvoeren. Klinkt simpel toch? Niet de veiligheidsprocessen en ook niet op het risicoprofiel van de organisatie. Het is jouw taak om je te concentreren op het werk dat mensen doen en hoe je ze kunt ondersteunen om dit veilig te doen. De veiligheidsprofessionals moeten zich hierbij concentreren op het huidige en toekomstige werk. Maar al te vaak zien we dat de focus ligt op wat gebeurd is. Hiermee ondersteun je de medewerkers echter niet proactief.

2. Laat zien dat je mensen begrijpt en om ze geeft Veiligheidsprofessionals moeten mensen-mensen zijn. Dit klinkt uiteraard goed, maar veel veiligheidsteams worden geleid door interne en externe regelgeving waardoor er weinig menselijke aandacht is. Als je invloed wilt hebben op het gebied van veiligheid, moet je je inleven in het werk van mensen en niet om mensen of situaties te beoordelen. Een ware veiligheidsprofessional is niet de rechter maar een vriend, een dienaar, een vertrouwde adviseur! Zodra mensen je zien als iemand die de tijd neemt om de situatie van elke persoon op het werk te begrijpen wat voor invloed deze op hen heeft, wordt je eerder gezien als iemand wiens advies te vertrouwen is. Hierdoor krijg je het noodzakelijke inzicht dat je nodig hebt om veranderingen te bewerkstelligen.


3. Investeer in persoonlijke groei

Veiligheidsprofessionals moeten levenslang leren. Er is een wereld van informatie buiten je werk. Als je effectiever wilt zijn, maak dan contact met vakcollega's om kennis te delen en te ontwikkelen en neem die kennis mee naar je organisatie. Veiligheidsmanagement is een toegepaste transdisciplinaire wetenschap, wat betekent dat een veiligheidsprofessional op zijn minst een goed begrip nodig heeft van: psychologie, sociologie, managementwetenschap, organisatiegedrag, techniek en vele andere disciplines. Door te laten zien dat je deel uitmaakt van een breder landschap van veiligheidsprofessionals en door een actieve rol in de sector te spelen - of dat nu is om beste praktijkvoorbeelden op te pikken of nieuwe vaardigheden te leren - verbetert je aanzien bij het plannen en realiseren van echte veranderingen. Onderzoek toont aan dat het volgens van externe cursussen je invloed vergroot.


4. Wees een rolmodel

Veiligheidsprofessionals moeten vaak moeilijke gesprekken voeren. Leer het constructief oneens te zijn en moedig anderen aan hetzelfde te doen. Laat zien dat je vertrouwd bent met open en uitdagende gesprekken over veiligheid, en als je dat niet bent, leer dan hoe je dat moet zijn. Veiligheidsprofessionals moeten vragen stellen en ondervraagd worden. Ben je het altijd eens met je manager en stakeholders, dan is je rol niet nodig! Organisaties die openstaan ​​voor verandering staan ​​vaak ook open voor "onenigheid"! Als het gaat om de werkveiligheid hebben we "warse" rolmodellen nodig, zodat meer mensen zich durven uiten. Dit wordt moeilijk in organisaties die conformiteit en harmonie wensen, maar onderzoek toont aan dat diversiteit aan ideeën van cruciaal belang is voor het handhaven van de veiligheid.

5. Leer vragen te stellen in plaats van meningen te geven

Veiligheidsprofessionals moeten de kunst van een "bescheiden onderzoek" beoefenen. Vragen zoals "is dat hoe we over deze kwestie moeten denken?" kan constructiever zijn, dan een mening te geven en te wachten tot anderen hun eigen mening delen. Hoewel "onenigheid" een vaardigheid is die de moeite waard is om te ontwikkelen, geldt dat ook voor het vermogen om vragen te stellen en inzichten op te doen bij uw team en collega's. Het modelleren van deze stijl van onderzoeken, moedigt anderen aan hetzelfde te doen en kan drempels wegnemen om zich als risiconemers te uiten het niet eens te zijn met de voorgestelde veiligheidspraktijken. Door "waarom denk je dat?" te vragen, kunnen mensen hun mening delen in een veilige omgeving. Een veiligheidsprofessional leert door vragen te stellen in plaats van te zeggen wat hij weet.


6. Blijf kalm - blijf te allen tijde rationeel

Veiligheidsprofessionals moeten nieuw inzicht geven voor de besluitvorming van het management. Veiligheid is een zeer beladen onderwerp geworden in organisaties en dat mensen verdeelt in degenen die erom geven en degenen die dat niet doen, vanwege de manier waarop ze reageren op suggesties en veranderingen op de werkplek. Vermijd om emotioneel of veroordelend te worden in zulke uitdagende gesprekken. Veiligheidsprofessionals moeten nieuwsgierig zijn naar ‘wat’ in hun organisatie is en niet gefixeerd op ‘wat zou’ moeten zijn. Als je het oneens bent met iemand, neem dan gegevens, feiten en een professionele mening mee, om de kans te verkleinen dat mensen emotioneel of met een oordeel op je stelling reageren, maar vergelijk tegelijkertijd geen meningsverschil met een persoon die geen prioriteit aan veiligheid geeft. Het is niet altijd goed om gelijk te hebben.

7. Creëer ruimte in uw dag om te informeren

Veiligheidsprofessionals hebben de ruimte en autonomie nodig om zich door hun organisatie te bewegen. De moeilijkste stap is ook de meest kritische als het gaat om je effectiviteit. Als je je manier van werken wilt verbeteren, heb je nu eenmaal meer ruimte nodig. Mensen leren kennen, effectieve relaties opbouwen en de uitdagingen in hun rollen begrijpen, vergt nu eenmaal tijd. Als professional moet je weten wat er speelt in uw organisatie. Als je tussen 9.00 en 17.00 uur in vergaderingen bent, is dat onmogelijk. Mensen en hun werk begrijpen, betekent dat je de tijd neemt om zich te informeren, te onderzoeken en samen te werken aan oplossingen. Je moet alert zijn op zwakke signalen om opkomende of toekomstige veiligheidsrisico's proactief aan te pakken. Om een ​​effectieve veiligheidsprofessional te zijn, moet je meer dan 50 procent van je agenda niet toegewezen hebben. Waar je tijd hebt om de telefoon op te nemen, een voorgevoel te volgen, het veld in te gaan en te zien wat er aan de hand is en je te concentreren op huidig ​​en toekomstig werk. Dat is tenslotte je werk!


TENSLOTTE… wees duidelijk over de rol van veiligheid

Veiligheidsprofessionals moeten ZELF hun rol duidelijker maken. Slechts weinig organisaties nemen de tijd om te beslissen welke rol zij willen dat de veiligheidsdeskundige dient te spelen. Desalniettemin is het van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat iedereen dezelfde doelen nastreeft. Zodra je besluit en communiceert dat de veiligheidsmensen zich op hun werk concentreren of dat we niet willen dat onze veiligheidsprofessionals vastzitten in vergaderingen, kan iedereen samen verder gaan.


De primaire focus voor veiligheidsprofessionals is om belanghebbenden te helpen begrijpen welke rol voor hen het meest effectief is en hoe de organisatie hen het beste kan ondersteunen. Start nu het gesprek om een ​​rol met impact op te bouwen.


Referenties:


(1) Provan, D. J., Woods, D. D., Dekker, S. W., & Rae, A. J. (2020). Safety II professionals: how resilience engineering can transform safety practice. Reliability Engineering & System Safety, 195, 106740.

(2) Woods, D. D. (2006). How to design a safety organization: Test case for resilience engineering. Resilience engineering: Concepts and precepts, 315-325.

31 views0 comments

Recent Posts

See All

Lototo

Comments


bottom of page