De technologische ontwikkelingen en inzichten gaan snel. Door de flexibele opzet van SAFY® kan snel geanticipeerd worden op innovaties of proces wijzigingen.