top of page

Veilig Inspecteren


In de chemische sector vormen besloten ruimten traditioneel een groot risico, vooral tijdens inspecties waarbij ze betreden moeten worden. Maar er zijn meer en meer mogelijkheden voor digitale inspecties door drones en robots. Eerst en vooral staat in deze aanpak niet alleen de techniek centraal, maar ook de mens. Besloten ruimten hebben al voor veel dodelijke arbeidsongevallen gezorgd. Bovendien gaat de blootstelling aan gevaarlijke stoffen gepaard met gezondheidsrisico’s die vaak pas op langere termijn duidelijk worden. Het is eigenlijk simpel: door geen mensen meer te laten binnengaan in besloten ruimten, wordt het menselijk risico gereduceerd, en dat kan alleen maar worden toegejuicht.

Een tweede argument voor digitale inspecties is dat de techniek ten dienste staat van de mens, en niet omgekeerd. De mens wordt niet vervangen, want iemand moet die drones en robots natuurlijk bedienen en de resultaten moeten daarna nog steeds worden geanalyseerd.

Dit brengt ons naadloos bij een derde voordeel van digitale inspecties: ze doen kennis en expertise toenemen, zowel bij inspecteurs als bij procesoperatoren. Visuele inspecties door drones zorgen voor nauwkeurige inspectiegegevens, die een nauwkeuriger beheer van de installatie mogelijk maken. Daarenboven kunnen opgeslagen beelden over de jaren heen met elkaar worden vergeleken, waardoor er meer zicht komt op nodige reparaties en onderhoud in de toekomst. Resultaat is een optimalisering van de verschillende operationele processen in het beheer van chemische installaties.

Ten slotte kan digitale inspectie van besloten ruimten zorgen voor een kostenbesparing. Mocht desalniettemin een menselijke inspectie gewenst of verplicht zijn, kan men zich goed inleven met de veiligheidsgame van SAFY.


23 views0 comments

Recent Posts

See All

Lototo

bottom of page