Over SAFY®

Over SAFY®

SAFY® combineert leren, weten en doen

Veiligheid is een boardroom issue en daarbij een verantwoordelijkheid van directie en management om in alle lagen van het bedrijf door te voeren. Het zijn echter de medewerkers die een zo veilig mogelijke manier van werken moeten toepassen in de dagelijkse praktijk. Niet alleen voor henzelf, maar ook voor hun collega’s én voor de directe en indirecte omgeving van het bedrijf of de locatie waar ze het werk uitvoeren. SAFY® is een interactieve vorm van veiligheidstraining. Anders dan alle andere trainingen laat SAFY® situaties virtueel beleven en leert het spel de spelers hoe ze om moeten gaan met dagelijkse situaties, procedures en werkzaamheden. Veilig, indringend en uitdagend.

Bij het op de juiste en veilige manier uitvoeren van procedures en werkzaamheden spelen factoren als tijd, geld, gewoonte en kennis een grote rol, naast het gegeven dat er een groot verschil is tussen “weten” en “doen”. Het één keer afwijken van een procedure nodigt uit om het een tweede keer te doen. Echter, elke volgende keer komt dichter bij het moment dat het een keer fout gaat. Met alle gevolgen van dien. SAFY® test kennis en kunde, laat spelers zien hoe het moet, laat ze leren van hun fouten en laat ze inzien welke consequenties hun handelen kunnen hebben.